Rabu, 05 April 2017

Format Tugas UTS PGMI-D&E

Format Tugas UTS Matakuliah Ilmu Perpustakaan
Jurusan PGMI Semester 6 kelas D&E IAIN Salatiga :

  1. Cover
  2. Pendahuluan/pengantar
  3. Tujuan
  4. Pembahasan
  5. Simpulan dan saran
  6. Daftar Pustaka